นายสุทธิพงศ์ เวชกามา

นายกเทศมนตรี
โทร. 08x-xxxxxxx

ว่าที่ร้อยตรี พิชิต กันยาวรรณ

ปลัดเทศบาล
โทร. 08x-xxxxxxx

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

งานประเพณีสรงน้ำธาตุกล่องข้าวน้อยประจำปี 2565 ณ โบราณสถานธาตุก่องข้าวน้อยฯ บ้านตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

       วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ว่าที่ร้อยตรีพิชิต กันยาวรรณ ปลัดเทศบาลฯ นางสาวกนกพร ทาระพันธ์ รองปลัดเทศบาลฯ นางสาวจันทร์ทิรา ทาระพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวอุสุมา เวชกามา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ นายประเสริฐ ชูรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง...

[ 17-05-2565 ] Hits:22

โครงการการงานประเพณีสรงน้ำธาตุก่องข้าวน้อยฯ ประจำปี 2565

ด้วย เทศบาลตำบลตาดทอง จัดงานโครงการงานประเพณีสรงน้ำธาตุก่องข้าวน้อยฯ ประจำปี 2565 การอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม การสนับสนุนการท่องเที่ยวพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนารายได้ในชุมชน ปลูกจิตสำนึกให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และการประชาสัมพันธ์ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ธาตุก่องข้าวน้อยฯ บ้านตาดทอง (ธาตุถาดทอง) ประจำปี 2565 และได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาตำบลการให้บริการแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งส่งเสริมให้ความรู้และคุณภาพชีวิต เยาวชน ชุมชน และประชาชน ให้ได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน เพื่ออนุรักษ์ พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ในวันที่ 14 – 15...

[ 06-05-2565 ] Hits:37

ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร

       วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอเมืองยโสธร นายสุบรร สลับศรี พัฒนาการอำเภอเมืองยโสธร นางสาวกนกพร ทาระพันธ์ รองปลัดเทศบาลตำบลตาดทอง นางสาวธนัญญาณ์ กาญจนอัครเดช นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานงานเทศบาลตำบลตาดทอง ซึ่งเป็นทีมพี่เลี้ยงตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร...

[ 03-05-2565 ] Hits:50

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ