นายสุทธิพงศ์ เวชกามา

นายกเทศมนตรี
โทร. 08x-xxxxxxx

ว่าที่ร้อยตรี พิชิต กันยาวรรณ

ปลัดเทศบาล
โทร. 08x-xxxxxxx

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

กิจกรรมจิตอาสา บริเวณแหล่งท่องเที่ยวธาตุก่องข้าวน้อยฯ

กิจกรรมจิตอาสา บริเวณแหล่งท่องเที่ยวธาตุก่องข้าวน้อยฯ เพื่อเป็นการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย กำจัดวัชพืช สิ่งปฏิกูล ณ บริเวณธาตุก่องข้าวน้อย บ้านตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ภาพ และ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

[ 29-06-2565 ] Hits:5

เที่ยวตะลอน ! ออนซอนยโสธร ! ธาตุก่องข้าวน้อย แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของจังหวัดยโสธร

เที่ยวตะลอน ! ออนซอนยโสธร ! ธาตุก่องข้าวน้อย แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของจังหวัดยโสธร ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร (ถนน ทล.23) ภาพ และ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

[ 16-06-2565 ] Hits:16

กองสาธารณสุขฯ ทต.ตาดทอง ร่วมกับสมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชน ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลตาดทอง

กองสาธารณสุขฯ ทต.ตาดทอง ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนบ้านตาดทอง ได้ร่วมกันทำความสะอาด กำจัดวัชพืช ลอกคลองน้ำ และไถพื้นที่บริเวณถนน บริเวณบ้านตาดทอง หมู่ที่ 11 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ปลอดภัยในการขับขี่ทางถนน ภาพ และ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

[ 16-06-2565 ] Hits:20

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ