นายสุทธิพงศ์ เวชกามา

นายกเทศมนตรี
โทร. 08x-xxxxxxx

ว่าที่ร้อยตรี พิชิต กันยาวรรณ

ปลัดเทศบาล
โทร. 08x-xxxxxxx

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

การดำเนินการให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสะเดา หมู่ที่ 5 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

      วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตาดทอง และผู้นำท้องที่ ดำเนินการให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสะเดา หมู่ที่ 5 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง {gallery}15.10.2564{/gallery}

[ 15-10-2564 ] Hits:4

กิจกรรมลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดทอง ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 นอกสถานที่ตำบลตาดทอง ครั้งที่ 6

      วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง และนายอดุลย์ เวชกามา รองนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง และผู้นำท้องที่ตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดทอง ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 นอกสถานที่ตำบลตาดทอง ครั้งที่ 6 มอบน้ำดื่ม 50 แพ็คให้ประชาชนที่มาฉีควัคซีน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ 8 โรคเสี่ยงที่ตกค้าง ณ...

[ 14-10-2564 ] Hits:2

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลตาดทอง

      วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เขต 2 และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลตาดทอง จำนวน 3 หลังคาเรือน บ้านสะเดา หมู่ที่ 5 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ภาพ และ ข่าว...

[ 11-10-2564 ] Hits:9

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ