นายสุทธิพงศ์ เวชกามา

นายกเทศมนตรี
โทร. 088-3782462

ว่าที่ร้อยตรี พิชิต กันยาวรรณ

ปลัดเทศบาล
โทร. 09-81048011

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

เปิดทำการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตาดทอง เทศบาลตำบลตาดทอง

วันพุธที่ 21 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา 08.00 น. งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาดทอง ได้เปิดทำการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตาดทอง โดย มีนายอดุลย์ เวชกามา รองนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ พร้อมด้วย นายกริชเพชร พลศรี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง นางสาวกนกพร ทาระพันธ์ รองปลัดเทศบาลตำบลตาดทอง นางสาวจันทร์ทิรา ทาระพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลตาดทอง นางสาวธนัญญาณ์...

[ 21-09-2565 ] Hits:14

เปิดทำการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตาดทอง เทศบาลตำบลตาดทอง

วันพุธที่ 21 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา 08.00 น. งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาดทอง ได้เปิดทำการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตาดทอง โดย มีนายอดุลย์ เวชกามา รองนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ พร้อมด้วย นายกริชเพชร พลศรี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง นางสาวกนกพร ทาระพันธ์ รองปลัดเทศบาลตำบลตาดทอง นางสาวจันทร์ทิรา ทาระพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลตาดทอง นางสาวธนัญญาณ์...

[ 21-09-2565 ] Hits:13

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มเปราะบางจังหวัดยโสธร (เขตพื้นที่ตำบลตาดทอง)

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงค์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง มอบหมายให้ นางธนัญญาณ์ กาญจนอัครเดช นักพัฒนาชุมชน นายวสันต์ งามเลิศ เจ้าพนักงานท่องเที่ยว พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง นำวัสดุอุปกรณ์ แปรงทาสี ลูกกลิ้ง ร่วมทาสีให้กับบ้าน นางทัน หมายศรี และ บ้านนางเขียน พุ่มวงศ์ บ้านคอนสาย หมู่ที่...

[ 20-09-2565 ] Hits:16

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ