นายสุทธิพงศ์ เวชกามา

นายกเทศมนตรี
โทร. 08x-xxxxxxx

ว่าที่ร้อยตรี พิชิต กันยาวรรณ

ปลัดเทศบาล
โทร. 08x-xxxxxxx

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมรับฟังรายการ “มหาดไทยชวนรู้”

ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมรับฟังรายการ “มหาดไทยชวนรู้” เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงมหาดไทยรับฟังได้ที่ คลื่นความถี่ FM 91.0 MHz ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 12.05 น. – 12.25 น. หรือสามารถรับฟังสดได้ทาง www.fm91bkk.com หรือรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.pr.moi.go.th หัวข้อ คลังข่าวมหาดไทย

[ 07-09-2564 ] Hits:14

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ ๒)

ด้วยจังหวัดยโสธร ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ ๒) เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการประชาชนของภาครัฐ โดยสามารถเข้าไปตอบแบบสำรวจความพึงพอใจฯ ได้โดยสแกน QR code หรือไฟล์แนบด่านล่าง

[ 23-08-2564 ] Hits:18

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ