ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี) เทศบาลตำบลตาดทอง

วันจันทร์, 28 ตุลาคม 2562 15:35

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี) เทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000 บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 28 ต.ค. 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ