สตรีดีเด่น แม่ดีเด่น

สตรีดีเด่น แม่ดีเด่น (1)

      ประเภทของแม่ดีเด่น (แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม)

      แม่ที่บำเพ็ญตนให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคมด้วยความเสียสละ มีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เป็นแบบอย่างได้ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม ให้การดูแลบุพการรี และทำหน้าที่ของภรรยาที่ดีโดยไม่บกพร่อง รวมทั้งทำหน้าที่ของแม่ที่ดี ให้การอบรมเลี้ยงดูลูกหลานให้มีการศึกษา มีความประพฤติดี และมีอาชีพสุจริต

      นางสมพิศ ภูดอนตอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ