ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น เทศบาลตำบลตาดทอง โดยนายพิบูล ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตกำนัน ผอ.รพ.สต.ตาดทอง ประชุมระดับตำบลเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 แนวทางปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตาดทอง
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 15.30 น. นายพิบูล ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ จำนวน 5 คัน ในเขตพื้นที่ตำบลตาดทอง
ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 15.30 น. นายพิบูล ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ จำนวน 5 คัน ในเขตพื้นที่ตำบลตาดทอง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายพิบูล ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตาดทอง ได้ร่วมกันเปิด "ตู้ปันสุข" เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สามารถหยิบของไปได้ฟรี โดยหยิบเพียงพอ พอประมาณ แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และนายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตาดทองทั้งสามศูนย์ ตามนโยบายจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) โดยมีนายพิบูล ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง นำมอบอาหารและหน้ากากอนามัยแก่ผู้ปกครองและเด็ก พร้อมทั้งนำไปมอบให้ถึงบ้านสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับด้วยตนเองได้
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลตาดทอง โดย นายพิบูล ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตาดทอง ออกมอบเจลแอลกอฮอร์ และหน้ากากอนามัย แก่ประชาชนตำบลตาดทอง ได้แก่ บ้านตาดทอง หมู่ที่ 1,9,11 และบ้านสะเดา หมู่ที่ 5,6,13 จำนวนครัวเรือนละ 1 ชุด เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัส COVID - 19
เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ