ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายกสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมด้วย นายอดุลย์ เวชกามา รองนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง นายสุพจน์ เวชกามา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตาดทอง นายศราวุธ เวชกามา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตาดทอง นายยุทธภูมิ เวชกามา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตาดทอง ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรี พิชิต กันยาวรรณ ปลัดเทศบาล และ นายประเสริฐ ชูรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่บ้านตาดทอง หมู่ที่ 11 คุ้มดงหัวช้าง เพื่อดำเนินการขยายไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยให้กับราษฎร หมู่ที่ 11 ประจำปีงบประมาณปี 2565

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

      วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น. นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมด้วย นายอดุลย์ เวชกามา รองนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง น.ส.กนกพร ทาระพันธ์ รองปลัดเทศบาล น.ส.ธนัญญาณ์ กาญจนอัครเดช นักพัฒนาชุมชน และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธรและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร ร่วมลงพื้นที่ออกช่วยเหลือเด็กในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ราย ด.ญ.จันทิมา หาไชย บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 5 บ้านสะเดา ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

      วันที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 20.00 น. นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง และนายอดุลย์ เวชกามา รองนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมด้วย พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ตรวจเยี่ยมและมอบของที่จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย โดยมีมาตรการคุมเข้มการป้องกันเฝ้าระวังโควิด-19 ณ ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริเวณหน้าเทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

      วันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 06.30 น. นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลตาดทอง และประชาชนตำบลตาดทอง ร่วมกันทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ปี 2565 ณ บริเวณตลาดสด เทศบาลตำบลตาดทอง บ้านตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

      วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00 น. นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ปภ.จังหวัดยโสธร ขนส่งจังหวัดยโสธร เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เทศบาลตำบลตาดทองโดยมี นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง นายอดุลย์ เวชกามา รองนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง ว่าที่ร้อยตรีพิชิต กันยาวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลตาดทอง สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมต้อนรับที่จุดบริการประชาชน ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศบาลตำบลตาดทอง ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

      วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมี พ.ต.อ.มังกร กวีกรณ์ ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตาดทอง ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประมงจังหวัดยโสธร จัดหางานจังหวัดยโสธร ตัวแทนจาก รพ.สต.ตาดทอง หน่วยกู้ภัยฮุก 31 จุดจังหวัดยโสธร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พร้อมทั้ง บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขายโสธร บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมเปิดการตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน เพื่อเป็นการลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศบาลตำบลตาดทอง ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

      วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงศ์ เวชกามา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ว่าที่ร้อยตรี พิชิต กันยาวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลตาดทอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง ร่วมกิจกรรม วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทำกิจกรรม 5 ส เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดทุ่งศรีสุข หมู่ที่ 11 ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

      วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมด้วย นายอดุลย์ เวชกามา รองนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง หัวหน้าส่วนราชการ นำข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ บริเวณด้านหน้าเสาธง เทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ความรักความสามัคคี มีระเบียบวินัย และพบปะพูดคุยข้อราชการกับข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง ที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติของข้าราชการในจังหวัดยโสธร ในทุกวันจันทร์ข้าราชการต้องสวมเครื่องแบบและร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อแสดงออกถึงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดี

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 13

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ