กองการศึกษา

นายสมภพ ดอกบัว

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ 082-8649788

พนักงานเทศบาล

นางสาวอัญชณา ภาระเวช

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 098-1048979

นางสาวนิด เวชกามา

ครูผู้ดูแลเด็ก

เบอร์โทรศัพท์ 080-7271570

นางกฤษฎาวรรณ ฉายละออ

ครูผู้ดูแลเด็ก

เบอร์โทรศัพท์ 087-9626389

นางละมัย แก้วใจ

ครูผู้ดูแลเด็ก

เบอร์โทรศัพท์ 095-6470840

นางวิไลรัตน์ ศรีหล้า

ครูผู้ดูแลเด็ก

เบอร์โทรศัพท์ 061-0323509

นางใจญา ภูคำ

ครูผู้ดูแลเด็ก

เบอร์โทรศัพท์ 090-2792766

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางรำไพ ลำพุทธา

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ 081-9771936

นางจันทรัตน์ ขันโมรี

ผู้ดูแลเด็ก

เบอร์โทรศัพท์ 080-1974549

นางอรดี หาไชย

ครูพี่เลี้ยง

เบอร์โทรศัพท์ 087-2608011

นางหล่ำ ศรีสุวรรณ์

ผู้ดูแลเด็ก

เบอร์โทรศัพท์ 089-3975199

นางสุภาพร มะโนนึก

ผู้ดูแลเด็ก

เบอร์โทรศัพท์ 089-2866183

นางสาวอัมไพพร บุญคำ

คนงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 063-7708719

นางสาวชุติมา เวชกามา

จ้างเหมาบริการ

เบอร์โทรศัพท์ 092-9732941

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ