Hot News :
กองการศึกษา

นางสุภาภรณ์ เวชกามา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

พนักงานเทศบาล

นางสาวอรณิชชา คันภูเขียว

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวอัญชณา ภาระเวช

นักสันทนาการปฏิบัติการ

นางสาวนิด เวชกามา

ครู คศ 2

นางละมัย แก้วใจ

ครู คศ 2

นางวิไลรัตน์ ศรีหล้า

ครู คศ 2

นางกฤษฎาวรรณ ฉายละออ

ครู คศ 2

นางใจญา ภูคำ

ครู คศ 2

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางรำไพ ลำพุทธา

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางจันทรัตน์ ขันโมรี

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

นางอรดี หาไชย

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

นางหล่ำ ศรีสุวรรณ์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นายรุจชกร เวชกามา

ผู้ดูแลเด็ก

นางสุภาพร มะโนนึก

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอัมไพพร บุญคำ

คนงานทั่วไป

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ