นายพิบูล ฝ่ายดี

นายกเทศมนตรี

ว่าที่ร้อยตรีพิชิต กันยาวรรณ

ปลัดเทศบาล

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่นและการรายงาน

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามยุทธศาสตร์การด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลตาดทอง  เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เทศบาลตำบลตาดทอง จึงมีแนวคิดการจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  เป็นตำบลที่มีระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์และคนในชุมชนอนุรักษ์และหวงแหนเป็นการดำเนินการ เพื่อคงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งประโยชน์ในพื้นที่ เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์  ตลอดจนสำนักเทศบาลตำบลตาดทองจักต้องเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ยกระดับมาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นต้นแบบ และแบบอย่างที่ดีให้แก่ชุมชน จึงมอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

[ 13-11-2562 ] Hits:20

กิจกรรมงดใช้ ถุงพลาสติก"หูหิ้ว" ในตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง

ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และภาคเอกชน ให้ประเทศไทยเลิกแจกถุงพลาสติกทั่วประเทศ ดั้งนั้นเพื่อเป็นการเข้าร่วมตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว ตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง จึงเป็นส่วนหนึ่งในการร่วม เลิกใช้ถุงพลาสติก "หูหิ้ว"  ดีเดย์ 1 มกราคม พ.ศ. 2563       

[ 13-11-2562 ] Hits:19

โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563

      เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 เทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดย นายพิบูล ฝ่ายดี นายกเทศมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกิจกรรม โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เจ.พี. เอ็มเมอรัลด์ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

[ 07-11-2562 ] Hits:22

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Partly Cloudy

27°C

ยโสธร

Partly Cloudy

Humidity: 45%

Wind: 30.58 km/h

 • 03 Jan 2019

  Mostly Cloudy 27°C 16°C

 • 04 Jan 2019

  Cloudy 27°C 18°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ