ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ

ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ (Back office)
เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร สนับสนุนการปฏิบัติงาน มีการเก็บข้อมูล รายงานผล สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง ให้มีผลการดำเนินงานที่ตรงกับเป้าหมายองค์กร

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan)

ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร (IHR)

ระบบข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและทะเบียน อปท. (ELE)

ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท. (INFO)

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง(welfare)

ระบบสารสนเทศทางการศีกษาท้องถิ่น(Lec)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ