กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวอุสุมา เวชกามา

ผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวปรียาภรณ์ เพตะกร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายกุล ฝ่ายดี

พนักงานขับรถยนต์

นายประพร สีมันตะ

พนักงานขับรถยนต์

นายอนุชิต เวชกามา

พนักงานขับรถยนต์

นายธีรภัทร ยานู

จ้างเหมาบริการ

นายจิตรกร ธรรมวัตร

จ้างเหมาบริการ

นายกิตติพันธ์ หมายศรี

จ้างเหมาบริการ

นายทรงศักดิ์ เวชกามา

คนงานทั่วไป

นายกิตติ หมู่หมี

คนงานทั่วไป

นายกฤติรัฐ เยาวเรศ

คนงานทั่วไป

นายประภาส วัฒนาไชย

คนงานประจำรถขยะ

นายวันชัย ทาทอง

คนงานประจำรถขยะ

นายทวีศักดิ์ แสงสว่าง

คนงานประจำรถขยะ

นายฉัตรชัย ศรีสุวรรณ

คนงานประจำรถขยะ

นางสุภาพร มะโนนึก

คนงานประจำรถขยะ

นายเฉิดฉรร กงเงิน

คนงานประจำรถขยะ

นายนิติกร นิติศาสตร์โยธิน

คนงานประจำรถขยะ

นายแดนชัย เวชกามา

คนสวน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ