กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวอุสุมา เวชกามา

ผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์ 087-4465788

นางศิริพร ใบบัว

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 083-9660774

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวปรียาภรณ์ เพตะกร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์โทรศัพท์ 087-4825529

นายกุล ฝ่ายดี

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์โทรศัพท์ 065-1204989

นายประพร สีมันตะ

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์โทรศัพท์ 083-9055126

นายอนุชิต เวชกามา

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์โทรศัพท์ 098-2408019

นายประภาส วัฒนาไชย

คนงานประจำรถขยะ

เบอร์โทรศัพท์ 097-0205913

นายจิตรกร ธรรมวัตร

คนงานประจำรถขยะ

เบอร์โทรศัพท์ 093-0480626

นายทวีศักดิ์ แสงสว่าง

คนงานประจำรถขยะ

เบอร์โทรศัพท์ 098-5624395

นายฉัตรชัย ศรีสุวรรณ

คนงานประจำรถขยะ

เบอร์โทรศัพท์ 097-0027996

นายกิตติพันธ์ หมายศรี

คนงานประจำรถขยะ

เบอร์โทรศัพท์ 095-7932584

นายปิยวัตร วงษ์ชม

คนงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 082-4630864

นายเฉิดฉรร กงเงิน

คนงานประจำรถขยะ

เบอร์โทรศัพท์ 061-9628216

นายแดนชัย เวชกามา

คนสวน

เบอร์โทรศัพท์ 089-2863147

นายทรงศักดิ์ เวชกามา

คนงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 088-1044674

นายกิตติ หมู่หมี

คนงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 080-0029513

นายกฤติรัฐ เยาวเรศ

คนงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 063-0080168

นางสาววรนิษฐา แก้วลี

จ้างเหมาบริการ

เบอร์โทรศัพท์ 092-1577121

นายวันชัย ไพรวิเศษ

จ้างเหมาบริการ

เบอร์โทรศัพท์ 088-6242409

นายศุภชัย เวชกามา

จ้างเหมาบริการ

เบอร์โทรศัพท์ 094-2632931

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ