หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าที่ร้อยตรีพิชิต กันยาวรรณ

ปลัดเทศบาล

นางกนกพร ทาระพันธ์

รองปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวจันทร์ทิรา ทาระพันธ์

หัวหน้าสำนักปลัด

นางพิมพิลา ละครวงษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายประเสริฐ ชูรัตน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสุภาภรณ์ เวชกามา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอุสุมา เวชกามา

ผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสุภาภรณ์ เวชกามา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ