หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าที่ร้อยตรีพิชิต กันยาวรรณ

ปลัดเทศบาล

เบอร์โทรศัพท์ 098-1048011

นางกนกพร ทาระพันธ์

รองปลัดเทศบาล

เบอร์โทรศัพท์ 089-9491867

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวจันทร์ทิรา ทาระพันธ์

หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทรศัพท์ 088-1236384

นางพิมพิลา ละครวงษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทรศัพท์ 083-7878017,064-3739961,097-2299383

นายประเสริฐ ชูรัตน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทรศัพท์ 081-5446963

(ว่าง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวอุสุมา เวชกามา

ผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์ 087-4465788

(ว่าง)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ