กองคลัง

นางพิมพิลา ละครวงษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทรศัพท์ 083-7878017 ,064-3739961 ,097-2299383

พนักงานเทศบาล

นายมนูญ ดงบัง

นักวิชาการพัสดุ

เบอร์โทรศัพท์ 083-7264372

นางสุชัญสินี วิชัย

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

เบอร์โทรศัพท์ 083-3751539 ,061-7538439

นางสาวแพร ศรีวะโสภา

นักวิชาการพัสดุ

เบอร์โทรศัพท์ 090-7246079

(ว่าง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ว่าง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวณิชารัศม์ นันทิวัฒน์วนิช

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ 065-2374439

นางสาวภริษา ภัทรากุลพิชัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เบอร์โทรศัพท์ 098-6424865

นางสาวณัชชา บุญจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์โทรศัพท์ 088-1097162

นางสาวประไพพักตร์ หลักเพชร

จ้างเหมาบริการ

เบอร์โทรศัพท์ 081-3908376

นางสาวศิริขวัญ แสวงแก้ว

จ้างเหมาบริการ

เบอร์โทรศัพท์ 062-4818403

นายณัฐพล หาหลัก

จ้างเหมาบริการ

นายณัฐชนันท์ ไชยนา

จ้างเหมาบริการ

เบอร์โทรศัพท์ 098-6612328

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ