สภาเทศบาล

นางประไพศรี ยานู

ประธานสภาเทศบาล

เบอร์โทรศัพท์ 088-5531021

นายสมศักดิ์ ประสมศรี

รองประธานสภาเทศบาล

เบอร์โทรศัพท์ 085-4973044

นางสาวลัดดาวัลย์ ผิวทอง

นิติกร/เลขานุการสภาเทศบาล

เบอร์โทรศัพท์ 093-4204254

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายพรทิพย์ จันทคง

สมาชิกสภาเทศบาล

เบอร์โทรศัพท์ 064-2756377

นายยุทธภูมิ เวชกามา

สมาชิกสภาเทศบาล

เบอร์โทรศัพท์ 085-4964791

นายบุญเรือง คำไพ

สมาชิกสภาเทศบาล

เบอร์โทรศัพท์ 086-2597622

นางสมพร ไชยวิเศษ

สมาชิกสภาเทศบาล

เบอร์โทรศัพท์ 087-5525217

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางจิราพร พนมเสริฐ

สมาชิกสภาเทศบาล

เบอร์โทรศัพท์ 090-6211645

นายโกสัย มะลาคุ้ม

สมาชิกสภาเทศบาล

เบอร์โทรศัพท์ 084-8299622

นายอุดร ไชยเดช

สมาชิกสภาเทศบาล

เบอร์โทรศัพท์ 087-8032496

นายณรงค์ สุทธิอาคาร

สมาชิกสภาเทศบาล

เบอร์โทรศัพท์ 088-4909773

นายชาติชาย ชื่นตา

สมาชิกสภาเทศบาล

เบอร์โทรศัพท์ 081-2666241

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ