สภาเทศบาล

นายประวิทย์ ศรีชมภู

ประธานสภาเทศบาลตำบลตาดทอง

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายสราวุฒิ เวชกามา

รองประธานสภาเทศบาล ฯ

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายภคพล น้อมเกลี้ยง

เลขานุการสภาเทศบาล

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสุพจน์ เวชกามา

สมาชิกสภาเทศบาล

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายยุทธภูมิ เวชกามา

สมาชิกสภาเทศบาล

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายเอนก ปานพิมพ์

สมาชิกสภาเทศบาล

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายชาติชาย ชื่นตา

สมาชิกสภาเทศบาล

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายอนุลักษณ์ เวชกามา

สมาชิกสภาเทศบาล

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายสุพล ยาวะโนภาส

สมาชิกสภาเทศบาล

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายอุดร ไชยเดช

สมาชิกสภาเทศบาล

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายณรงค์ สุทธิอาคาร

สมาชิกสภาเทศบาล

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ