สภาเทศบาล

นางประไพศรี ยานู

ประธานสภาเทศบาล

นายสมศักดิ์ ประสมศรี

รองประธานสภาเทศบาล

ว่าที่ร้อยตรีพิชิต กันยาวรรณ

ปลัด/เลขานุการสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายพรทิพย์ จันทคง

สมาชิกสภาเทศบาล

นายยุทธภูมิ เวชกามา

สมาชิกสภาเทศบาล

นายบุญเรือง คำไพ

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสมพร ไชยวิเศษ

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางจิราพร พนมเสริฐ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายโกสัย มะลาคุ้ม

สมาชิกสภาเทศบาล

นายอุดร ไชยเดช

สมาชิกสภาเทศบาล

นายณรงค์ สุทธิอาคาร

สมาชิกสภาเทศบาล

นายชาติชาย ชื่นตา

สมาชิกสภาเทศบาล

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ