คณะผู้บริหาร

นายพิบูล ฝ่ายดี

นายกเทศมนตรี

เบอร์โทร 081-8762051

นายอดุลย์ เวชกามา

รองนายกเทศมนตรี

เบอร์โทร 093-3274366

นายสมหมาย สวรรณเพ็ชร

รองนายกเทศมนตรี

เบอร์โทร 086-8717072

นางยุวดี จิตต์จันทร์

เลขานุการนายกนายกเทศมนตรี

เบอร์โทร 090-4622886

นายธวัต ลำพุทธา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เบอร์โทร 081-0669154

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ