ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 85/2567 วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันฯ สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ทำความสะอาด "ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง" ตามหลักสุขาภิบาล ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกให้สะอาด ปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สร้างความมั่นใจให้กับพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาใช้บริการ ตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง สถานที่ : ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 83/2567 ผลการประกวดธิดาตูมกา ประจำปี 2566 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 14 นางสาวผกาพันธ์ รุ่งเรือง (น้องเหมือนไหม) ส่งประกวดจาก : ตำบลตาดทอง ส่งประกวดโดย : เทศบาลตำบลตาดทอง สถานที่ : ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #ธิดาตูมกา2566 #จังหวัดยโสธร #ขอแสดงความยินดีกับธิดาตูมกายโสธร #เทศบาลตำบลตาดทอง #ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 84/2566 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. 22.30 น. ที่ผ่านมา นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง นายอดุลย์ เวชกามา รองนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง ว่าที่ร้อยตรีพิชิต กันยาวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลตาดทอง นางสาวกนกพร ทาระพันธ์ รองปลัดเทศบาลตำบลตาดทอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตาดทอง เข้าร่วมกิจกรรมในขบวนนางรำตูมกาวันที่สองและร่วมชมร่วมเชียร์ให้กำลังใจการประกวดธิดาตูมกา โดยตัวแทนจากตำบลตาดทอง ได้แก่ นางสาวผกาพันธ์ รุ่งเรือง (น้องเหมือนไหม) ส่งประกวดโดย เทศบาลตำบลตาดทอง นั้น ผลการประกวดธิดาตูมกา ประจำปี 2566 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 14 จากตำบลตาดทอง นางสาวผกาพันธ์ รุ่งเรือง (น้องเหมือนไหม) ส่งประกวดโดย เทศบาลตำบลตาดทอง สถานที่ : ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #เที่ยวยโสธร #จุดไฟตูมกา66 #ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 82/2566 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.30 น. ที่ผ่านมา โชว์การแสดงจากเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาดทอง เทศบาลตำบลตาดทอง ในงานเทศกาล "จุดไฟตูมกายโสธร ประจำปี 2566” สถานที่ : ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #เทศบาลตำบลตาดทองขอขอบคุณคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้? #เที่ยวยโสธร #จุดไฟตูมกา66 #ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทองp>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 81/2566 #เที่ยวยโสธร #จุดไฟตูมกา66 #ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 80/2567 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. – 21.00 น. ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตาดทองเข้าร่วมขบวนแห่ไฟตูมกาพร้อมนางรำในพิธีเปิดการจัดงานเทศกาล "จุดไฟตูมกายโสธร ประจำปี 2566" และร่วมชมร่วมเชียร์ให้กำลังใจ นางสาวพรน้ำเพชร บุญโท ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ เทศบาลตำบลตาดทอง ในการเดินแบบผ้าไทย สถานที่ : ณ บริเวณลานที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 79/2567 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันฯ สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ทำความสะอาด "ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง" ตามหลักสุขาภิบาล ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกให้สะอาด ปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สร้างความมั่นใจให้กับพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาใช้บริการ ตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง สถานที่ : ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 78/2567 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น.งานป้องกันฯ สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาดทอง นำโดยนายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกมนตรีตำบลตาดทอง จ่าสิบเอกวิลาศ ยินงาม นักป้องกันฯ จ่าสิบเอกชวลิต มิ่งขวัญ เจ้าพนักงานป้องกันฯ พนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง และเจ้าหน้าตำรวจ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพนักงานบริษัทสยามโกบอลเฮ้า สาขายโสธร ร่วมซักซ้อมแผนอัคคีภัยและการอพยพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น สถานที่ : ณ บริษัทสยามโกบอลเฮ้า สาขายโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 102

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ