ข่าวกิจกรรม

นายทองดี เวชกามา เลขที่สมาชิก 01590054 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 จำนวน 200 บาท
จ่ายสวัสดิการ เกี่ยวกับการเจ็บป่วย (ผู้ด้อยโอกาส) นายเต๊กกวง แซ่โล้ เลขที่สมาชิก 06580035 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 จำนวน 700 บาท
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลตาดทอง (กองทุนวันละ ๑ บาท) จ่ายสวัสดิการ เกี่ยวกับการเสียชีวิต นางพลอย ทองงาม เลขที่สมาชิก ๐๒๕๖๐๐๒๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้รับผลประโยชน์ นายครรชิต ทองงาม จำนวน ๔,๕๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
เริ่มต้นก่อนหน้า123456ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 6

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ