Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 05.00 – 06.00 น. นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมด้วย นายอดุลย์ เวชกามา รองนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง จ่าสิบเอกวิลาศ ยินงาม เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตาดทอง ร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ภาพ และ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

กิจกรรมจิตอาสา บริเวณแหล่งท่องเที่ยวธาตุก่องข้าวน้อยฯ เพื่อเป็นการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย กำจัดวัชพืช สิ่งปฏิกูล ณ บริเวณธาตุก่องข้าวน้อย บ้านตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ภาพ และ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

เที่ยวตะลอน ! ออนซอนยโสธร ! ธาตุก่องข้าวน้อย แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของจังหวัดยโสธร ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร (ถนน ทล.23)

ภาพ และ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

กองสาธารณสุขฯ ทต.ตาดทอง ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนบ้านตาดทอง ได้ร่วมกันทำความสะอาด กำจัดวัชพืช ลอกคลองน้ำ และไถพื้นที่บริเวณถนน บริเวณบ้านตาดทอง หมู่ที่ 11 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ปลอดภัยในการขับขี่ทางถนน

ภาพ และ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตาดทอง ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตาดทอง ผู้นำชุมชนในพื้นที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนบ้านตาดทอง ได้ร่วมกันทำความสะอาด กำจัดวัชพืช ลอกคลองน้ำ และไถพื้นที่บริเวณถนน บริเวณบ้านตาดทอง หมู่ที่ 9 ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ปลอดภัยในการขับขี่ทางถนน ภาพและข่าว :งานประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลตาดทอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร อำภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ภาพ และ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลตาดทอง ปรับปรุงพื้นที่ “ทาสีตีเส้นตารางจอดรถ” ณ บริเวณลานจอดรถ หน้าเสาธง หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาติดต่อราชการ ภาพและข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีพิชิตกันยาวรรณ ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วย นายประเสริฐ ชูรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง นายอรรคเดช เวชกามา นักจัดการงานช่าง นายสุทธิวัฒน์ น้อยมาลา นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และพนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ งานที่ดินและสิ่งก่อสร้างในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ภาพและข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 18

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ