Hot News :

ข่าวกิจกรรม

ประกาศเทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เรื่อง การชำระภาษีประจำปี งบประมาณ 2563 (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย)

ตามยุทธศาสตร์การด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลตาดทอง  เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เทศบาลตำบลตาดทอง จึงมีแนวคิดการจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  เป็นตำบลที่มีระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์และคนในชุมชนอนุรักษ์และหวงแหนเป็นการดำเนินการ เพื่อคงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งประโยชน์ในพื้นที่ เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์  ตลอดจนสำนักเทศบาลตำบลตาดทองจักต้องเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ยกระดับมาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นต้นแบบ และแบบอย่างที่ดีให้แก่ชุมชน จึงมอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และภาคเอกชน ให้ประเทศไทยเลิกแจกถุงพลาสติกทั่วประเทศ ดั้งนั้นเพื่อเป็นการเข้าร่วมตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว ตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง จึงเป็นส่วนหนึ่งในการร่วม เลิกใช้ถุงพลาสติก "หูหิ้ว"  ดีเดย์ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

      เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 เทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดย นายพิบูล ฝ่ายดี นายกเทศมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกิจกรรม โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เจ.พี. เอ็มเมอรัลด์ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

      เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2562 เทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดย นายพิบูล ฝ่ายดี นายกเทศมนตรี ว่าที่ร้อยตรีพิชิต กันยาวรรณ ปลัดเทศบาล เรียกประชุมพนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ประจำเดือน พ.ย. 2562 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

      เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2562 เวลา 11.30 น นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และคณะฯ ได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบ ในพิธีมอบเงินพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคาระห์ฯ ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยโพดุล ณ บ้านเอื้ออาทร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร โดยมี นายพิบูล ฝ่ายดี นายกเทศมนตรี ว่าที่ร้อยตรีพิชิต กันยาวรรณ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง ให้การต้อนรับ

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ