ด้วยกรมการปกครอง ได้จัดทําโครงการอําเภอสร้างสุข “สุข สร้าง ได้” ประจําปี 2564 ต่อยอดจากโครงการอําเภอสร้างสุข “สุขนี้ที่อําเภอ ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” ประจําปี 2563 ภายใต้การ ขับเคลื่อนตามโครงการสําคัญ “10 Flagships to DOPA New Normal 2021” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ระหว่างประชาชนและบุคลากรในการยกระดับงานบริการ สร้างความสุขให้กับประชาชน โดยจัดกิจกรรม เชิญชวนประชาชนมาร่วมโหวตให้คะแนนความสุข ณ ที่ทําการปกครองอําเภอทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2564 และจะแสดงผลอันดับผ่านเว็บไซต์ www.amphoesangsook.com ซึ่งอําเภอที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่ม จํานวน 3 อําเภอ จะได้รับรางวัล “อําเภอสร้างสุข” พร้อมโล่ เกียรติคุณและเงินรางวัล 90,000 บาท
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 41

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ