ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำบ้าน กม.สาม หมู่ที่ 10 (สายทางจาก นานายประยูร หาไชย ถึงร่องน้ำสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันพุธ, 02 ตุลาคม 2562 15:37

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำบ้าน กม.สาม หมู่ที่ 10 (สายทางจาก นานายประยูร หาไชย ถึงร่องน้ำสาธารณะ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 89,900 บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 2 ต.ค. 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 89,900 บาท

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ