ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุกบ้านศาลาแดง หมู่ที่ 8 (ซอยโพธิ์ศรี) ตำบลตาดทอง

วันพุธ, 25 กันยายน 2562 15:29

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุกบ้านศาลาแดง หมู่ที่ 8 (ซอยโพธิ์ศรี) ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 188,000 บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 25 ก.ย. 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 188,000 บาท

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ