ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดาหมู่ที่ 5 (สายทางข้างวัดป่าสะเดา ถึง นานายธงชัย ภูคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันพุธ, 28 สิงหาคม 2562 15:07

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดาหมู่ที่ 5 (สายทางข้างวัดป่าสะเดา ถึง นานายธงชัย ภูคำ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 468,500 บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 28 ส.ค. 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 468,500 บาท

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ