ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันพุธ, 28 สิงหาคม 2562 08:30

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,050 บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 28 ส.ค. 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 100,050 บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ