เปิดทำการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตาดทอง เทศบาลตำบลตาดทอง

วันพุธ, 21 กันยายน 2565 16:44
วันพุธที่ 21 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา 08.00 น. งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาดทอง ได้เปิดทำการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตาดทอง โดย มีนายอดุลย์ เวชกามา รองนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ พร้อมด้วย นายกริชเพชร พลศรี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง นางสาวกนกพร ทาระพันธ์ รองปลัดเทศบาลตำบลตาดทอง นางสาวจันทร์ทิรา ทาระพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลตาดทอง นางสาวธนัญญาณ์ กาญจนอัครเดช นักพัฒนาชุมชน นายวสันต์ งามเลิศ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว นางสาวศวิตฉันท์ จันทา นักประชาสัมพันธ์ และพนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง เข้าร่วมกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ในรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและให้ความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ โดยมีวิทยากรจิตอาสาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบรรยายให้ความรู้ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตาดทอง บ้านตาดทอง หมู่ที่ 9 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร /p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ